Meditsiinilised algandmed

Eesnäärmevähi riski kalkulaator aitab teil hinnata, kui suur on tõenäosus, et teil diagnoositakse analüüside põhjal vähk. Et saaksite usaldada individuaalseid kalkulaatoreid, peate teadma, et neid toetavad andmed põhinevad tuhandetelt Euroopa meestelt saadud üldistel meditsiinilistel andmetel.

Tõendid põhinevad maailma suurimal eesnäärmevähi sõeluuringul

Uuritud mehed olid vanuses 55…74 eluaastat, pärit Rotterdamist (Holland) ja osalesid Euroopa eesnäärmevähi randomiseeritud uuringus. ERSPC on suurim uuring maailmas, kus hinnatakse, kas vähi varane tuvastamine prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) abil suudaks elusid päästa. Eesnäärmevähi riski kalkulaatorit saavad kasutada 55…74-aastased mehed. Noorematel meestel on eesnäärmevähi tekkerisk palju väiksem, seetõttu ei kaasatud seda vanuserühma ERSPC uuringusse, kust on pärit vaatlusalused andmed.

Lisateave. Eesnäärmevähi Riski kalkulaator, teaduslikku uurimistööd (veel) ja ERSPC avaldatud uurimistulemuste (veel).

Märkus Aafrika päritolu meeste kohta

Arvutused ei kehti otseselt Aafrika päritolu meeste kohta, sest neid ei osalenud tähendusrikka andmehulga jaoks originaalses Euroopa uuringus piisaval hulgal. Küll aga on teada, et nendel meestel on geneetiliselt suurem risk eesnäärmevähi tekkeks. Konkreetseid nõuandeid ja juhiseid selle teema kohta võite leida Ühendkuningriigi eesnäärmevähi teabelehest.

See ei tähenda, et te ei saa kalkulaatoritest kasu, kui olete üle 55-aastane. Samas tuleb olla ettevaatlik, sest kalkulaatorid võivad alahinnata (agressiivse) eesnäärmevähi riski.

Euroopa eesnäärmevähi randomiseeritud sõeluuringu käigus hinnati Rotterdami piirkonnas rohkem kui 20 000 mehe PSA analüüsi tulemusi ja neid jälgiti 12 aasta jooksul. Sellest rühmast vastas 6288 meest vanuses 55…74 eluaastat rangetele kriteeriumidele, mis võimaldasid neid kaasata eraldi riskikalkulaatori projekti.

Kõnealused mehed läbisid kaks diagnostilist lisauuringut − rektaalne läbivaatus ja ultraheli −, et kontrollida neid kõrvalekallete suhtes ning mõõta nende eesnäärme mahtu. Selle rühma liikmetest 29% vajas lisauuringuid. Pärast nende tegemist diagnoositi eesnäärmevähk ainult 6%-l (vt tabelit allpool).

Kõnealuse vähidiagnostikauuringu tulemused (sellel põhineb riskikalkulaator)

Meditsiiniline protsess Osalejate arv Protsent valimist
Uuritud 6288 100
Normivälised leiud 1823 29
Eesnäärmevähk leitud 373 6
Diagnoos ümber lükatud (vähki ei esine) 5915 94

Kontaktandmed

Monique Roobol
Riskikalkulaatori administraator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Teie tagasiside

Rääkige meile, mida te arvate riskikalkulaatoritest ja milline on olnud teie kasutuskogemus.

Me oleme teile tagasiside eest tänulikud.