Juhised patsientidele

Eesnäärmevähi riski kalkulaator on välja töötatud teie ja teie eest hoolitsevate tervishoiutöötajate abistamiseks. Olemas on kaheksa kalkulaatorit, millest esimesed kaks on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ega nõua meditsiiniteadmisi. Palun pidage meeles, et eesnäärmevähi riski kalkulaator ei ole eesnäärmevähi olemasolu või puudumise ennustamisel absoluutselt täpne. See on mõeldud isikliku riski väljaarvutamiseks, mitte lõplikuks diagnoosimiseks.

Riskikalkulaator 1  annab üldisema riskihinnangu, arvestades vanust, perekonnaanamneesi ja kuseteede sümptomite esinemist. See aitab teil otsustada, kas minna lisauuringutele või mitte.

Kui te teate oma PSA tähtis? väärtust, võite alustada Riskikalkulaatoriga 2.  Kuigi oma PSA väärtuse teadmine on kasulik, peab enne PSA analüüsi tegemist hoolikalt kaaluma kõiki tegureid ja arutama nende mõju pere- või raviarstiga. On võimalik, et eesnäärmevähki ei tuvastata isegi siis, kui teie PSA väärtus on suurenenud, samas võib vähk esineda PSA väikesest väärtusest hoolimata.

WMis on PSA ja miks on see hat is PSA and why is it important?  Kui te teate esimese kahe kalkulaatori tulemusi, võib arst soovitada lisauuringuid, sh neid lisaanalüüse, mis on vajalikud kuue spetsiifilisema riskikalkulaatori kasutamiseks. Kui teil on kõhklusi või küsimusi oma terviseseisundi kohta, võtke kindlasti ühendust pere- või raviarstiga. See on eriti tähtis siis, kui teil on küsimusi ühe või enama eesnäärmevähi riski kalkulaatoriga saadud tulemuse kohta.

Eesnäärmevähi riski kalkulaator on mõeldud vaid abivahendina. Ei saa välistada, et selle kasutamise viisi või sealt saadavaid juhiseid tõlgendatakse vääralt. Eesnäärmevähi riski kalkulaatori väljatöötajad ei võta sellega seoses endale mingit vastutust.

Kontaktandmed

Monique Roobol
Riskikalkulaatori administraator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Teie tagasiside

Rääkige meile, mida te arvate riskikalkulaatoritest ja milline on olnud teie kasutuskogemus.

Me oleme teile tagasiside eest tänulikud.