Paikse kasvaja ravivõimalused

Kui teil diagnoositakse pärast biopsiat vähk, võib kaaluda mitmeid ravivõimalusi. Siinne teave on eriti tähtis siis, kui teie kasvaja on piirdunud eesnäärmega. Kui see on levinud mujale, võite vajada muid ravimeid. Arutage raviskeemi oma uroloogiga.

Paikse kasvaja kõige tavalisemad ravivormid on:

Operatiivne ravi

Eesnäärmevähi operatiivse ravi käigus eemaldatakse kogu eesnääre. Suurel osal meestest esineb pärast operatsiooni raskusi erektsiooni saavutamisega (impotentsus). Mõnedel meestel tekib ka uriinipidamatus (inkontinents).

Kiiritusravi

Kiiritusravi eesmärk on hävitada kasvajarakud. Ravi võib teha väliselt või eesnäärme sees.

  • Väline kiiritusravi
    Väline kiiritusravi suunatakse eesnäärmesse läbi naha. See võib mõjutada põit ja pärasoolt, mistõttu võib ravi ajal ning pärast seda esineda kõhulahtisust ja verekaotust. Umbes pooltel välist kiiritusravi saanud patsientidest tekib püsiv erektsioonihäire (impotentsus). Mõnedel meestel tekib inkontinents. Väline kiiritusravi on tavaliselt ambulatoorne ja kestab seitsme nädala jooksul viis päeva nädalas.
  • Sisemine kiiritusravi
    Sisemisel kiiritusravil võib võrreldes välise kiiritusraviga olla vähem kõrvaltoimeid, kuid seda ei saa kõikidel juhtudel rakendada. Selle ravimeetodi võimalikkus sõltub mitmesugustest teguritest, nagu eesnäärme suurus, PSA sisaldus ja vähivormi agressiivsus. Kõnealuse ravimeetodi korral sisestatakse eesnäärmesse radioaktiivset materjali. Patsiendid viibivad haiglas 1…3 päeva. Pärast sisemist kiiritusravi tekib mõnedel meestel impotentsus ja urineerimis- või defekatsiooniraskused.

Aktiivne jälgimine

Aktiivse jälgimise kasuks otsustavad patsiendid peavad teadma, et vähk võib märkamatult edasi areneda ja ravi võib muutuda seetõttu keerulisemaks (veel).

Kontaktandmed

Monique Roobol
Riskikalkulaatori administraator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Teie tagasiside

Rääkige meile, mida te arvate riskikalkulaatoritest ja milline on olnud teie kasutuskogemus.

Me oleme teile tagasiside eest tänulikud.