Väljatöötamisest kasutamiseni kliinilises praktikas − ERSPC eesnäärmevähi riski kalkulaator

Väljatöötamine:
Töötati 2006. aastal välja 6288 mehe andmete alusel; mehed osalesid Hollandis osana Euroopa eesnäärmevähi randomiseeritud sõeluuringust (ERSPC).
Patenditaotlus anti sisse 2006. aastal.

Publikatsioonid: Kranse et al. Prostate, 2008
Steyerberg et al. J Urol, 2007

Rakendamine:
Eesmärk on hinnata tarbetute biopsiate ennetamise ja potentsiaalselt agressiivse eesnäärmevähi tuvastamise võimekust.

Publikatsioonid Bul et al. Canadian J Urol, 2011
(Põhineb lahangu andmetel, RK nr 6 on sobilik tänapäevaste biopsiameetodite jaoks.)
Roobol et al. Eur Urol 2012
(RK peab sisaldama TRUS-i või DRE käigus saadud teavet eesnäärme mahu kohta.)
Roobol et al. World J Urol 2012
(ERSPC DRE-l põhinev RK netokasu oli suurem kui PSA ja DRE oma.)
Roobol et al. Abstract 145, EAU meeting 2012 (4-aastane riskikalkulaator on paljulubav abivahend ebakindluse, tarbetute uuringute ja ülediagnoosimise vähendamisel.)


Uued omadused:
Uuendustes on arvestatud tänapäevaste biopsiameetoditega, sisestatud on uus, DRE-l põhinev riskikalkulaator ja tulevikuriski ennustamise võimalus.

Publikatsioonid: Bul et al. Canadian J Urol, 2011
(Põhineb lahangu andmetel, RK nr 6 on sobilik tänapäevaste biopsiameetodite jaoks.)
Roobol et al. Eur Urol 2012
(RK peab sisaldama TRUS-i või DRE käigus saadud teavet eesnäärme mahu kohta.)
Roobol et al. World J Urol 2012
(ERSPC DRE-l põhinev RK netokasu oli suurem kui PSA ja DRE oma.)
Roobol et al. Abstract 145, EAU meeting 2012 (4-aastane riskikalkulaator on paljulubav abivahend ebakindluse, tarbetute uuringute ja ülediagnoosimise vähendamisel.)


Valideerimine:

Eesmärk on uurida, kuidas toimib tööriist teistes tingimustes ja populatsioonides.

Publikatsioonid van Vugt et al. Eur J Cancer 2011
(AUC väärtused olid erinevates sõeluuringu tingimustes 0,76 ja 0,78.)
Cavadas et al, Eur Urol 2010
(ERSPC RK oli parem kui PCPT RK sõeluuringu patsientide tänapäevases kohordis (AUC 0,80).
Yoon et al, prostate 2011
(ERSPC RK töötab hästi (AUC 0,88), kuid alahindab riski Aasia päritolu meestel.)
Trottier et al, 2011
(ERSPC RK oli parem kui PCPT RK Kanada kliinilises kohordis.)

Kasutamine kliinilises praktikas:

Publikatsioonid van Vugt et al. BJUI 2011
(Nii uroloogide kui ka patsientide RK soovituste järgimine on 83%.)
Van Vugt et al. Submitted.
(ERSPC RK rakendamine kliinilises praktikas viib PPV suurenemiseni kuni 68%.)

Lisaandmed (veel)

Kontaktandmed

Monique Roobol
Riskikalkulaatori administraator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Teie tagasiside

Rääkige meile, mida te arvate riskikalkulaatoritest ja milline on olnud teie kasutuskogemus.

Me oleme teile tagasiside eest tänulikud.