Riskikalkulaator 5

Patsiendi üldised kriteeriumid riskikalkulaatori 5 kasutamiseks

 • Mehed vanuses 55…74 eluaastat.
 • Kõik parameetrid on teada või on neid võimalik usaldusväärselt hinnata.
 • Võetud on lateraalsed sekstantbiopsad.
 • Vähk on avastatud sõeluuringul, mitte kliinilise pildi põhjal (urineerimishäireid ei pea arvestama).

Patsiendi spetsiifilised valikukriteeriumid

 • Mehed, kellel esineb T1c.
 • T2a-c eesnäärmevähk.
 • PSA < 20ng/ml.
 • Gleasoni skoor ≤ 3.
 • <= 50%  positiivsetest sekstantbiopsiatest.
 • < 20mm  kasvaja.
 • >= 40mm  healoomulist kude.

Valideerimisprotsess

 • Riskikalkulaator 5 põhineb pigem mitteagressiivse kui agressiivse eesnäärmevähi ennustamisel.
 • Esimese katse eristada mitteagressiivset ja agressiivset vähki tegid Kattan jt (J Urol 2003) nomogrammi abil.
 • See valideeriti kliiniliselt avastatud vähijuhtude asendamisel sõeluuringul avastatud vähijuhtudega. Teave pärines meestelt, kes läbisid Euroopa eesnäärmevähi randomiseeritud sõeluuringu käigus Rotterdamis radikaalse prostatektoomia.
 • Valideerimise tulemused (Steyerberg jt, J Urol 2007) moodustavad kuue meditsiinilise kalkulaatori aluse, andes võimaluse klassifitseerida mitteagressiivse eesnäärmevähi esinemise tõenäosust.

Valideerimise tulemused

 • Sõeluuringul tuvastatud eesnäärmevähi valimis on 46% või 32% kasvajatest võimalik klassifitseerida mitteagressiivseteks, kasutades tõenäosuse piirväärtusena 60% või 70%.
 • Tabelis on näidatud, et kasutades mitteagressiivse vähi esinemise tõenäosuse piirväärtusena 70%, määratakse 94% kliiniliselt olulistest kasvajajuhtudest kohene ravi õigesti.
 • Esineb 6% võimalus, et mitteagressiivne kasvaja klassifitseeritakse agressiivseks ja seda ravitakse seetõttu vääralt ehk agressiivsemalt.
 • Kui samas olukorras kasutataks tõenäosuse piirväärtusena 60%, klassifitseeritaks 46% potentsiaalselt mitteagressiivsetest kasvajatest õigesti ehk mitteagressiivseteks ja neid soovitataks aktiivselt jälgida.
 • 85% kliiniliselt olulistest kasvajatest tuvastataks õigesti ehk kohest ravi vajavatena, kuid 15% klassifitseeritaks valesti ja nende jälgimine oleks vale.

Ravivõimalused

Ravi Kliiniliselt oluline PC − ravitud, 
N (%)
Mitteagressiivne PC, ravi edasi lükatud, 
N (%)
Ravi ei ole vaja, kui mitteagressiivsuse tõenäosus on > 30% 50/142 (35) 126/136 (93)
Ravi ei ole vaja, kui mitteagressiivsuse tõenäosus on > 60% 120/142 (85) 62/136 (46)
Ravi ei ole vaja, kui mitteagressiivsuse tõenäosus on > 70% 133/142 (94) 43/136 (32)

 

 • Ebatäielike andmete või kliiniliselt diagnoositud eesnäärmevähi esinemisel on siiski võimalik teha vajalikke muudatusi. Need on välja toodud Steyerbergi jt (J Urol, 2007) originaalartiklis.
 • Vajalik on struktureeritud järelkontrolli plaan tagamaks, et mitteagressiivseks liigitatud eesnäärmevähk püsib aja jooksul mitteagressiivsena.
 • Seda pakutakse prospektiivse uuringu PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance) uuringuplaani kaudu (lisage link: www.prias-project.org).
 • Kui te soovite lisada patsiente interneti teel, võtke ligipääsu saamiseks ühendust PRIAS-i kontoriga. Selleks helistage telefonil +31 107 034 548 või saatke e-kiri aadressil m.roobol@erasmusmc.nl.

Alustage riskikalkulaatori 5 kasutamist

Kontaktandmed

Monique Roobol
Riskikalkulaatori administraator

info@prostatecancer-riskcalculator.com

Teie tagasiside

Rääkige meile, mida te arvate riskikalkulaatoritest ja milline on olnud teie kasutuskogemus.

Me oleme teile tagasiside eest tänulikud.